İlaç

İlaç ve tıp sektöründe lineer hareket sistemlerinin kullanımı oldukça yaygındır.

LinMot lineer motorlar, kan örneklerinin yönetiminde, kapsüllerin doldurulmasında ve ayrıca belirli ilaçların paketlenmesinde kullanılır.

Hijyen, bu pazarda temel bir unsurdur ve steril ortamlar için kurallar çok kısıtlayıcıdır. LinMot lineer motorı, bu tür uygulamalar için hijyenik olarak uygundur.